KontaktyLokální administrátor
Dis. Jan Hora
zajištění primární podpory uživatelům
system admin a helpdesk operator
tel: 585 220 663 ( klapka 216 )
email: sprava@kosinka.comVzdálená technická podpora a vývoj
Jakub Tyityiš
Moodle, Technet, IS Viki, Monitoring, vyvoj