Registrační proces >>> START


Pouze noví studenti a ubytované osoby mimo SSTO na DM si vytvářejí nové registrace!! V případě zapomenutého hesla navštivte správce. Registrace je možné provádět od 7.9Některé profily mají špatně nastavenou svoji aktuální třídu. Je-li Váš profil tímto problémem zasažen, prosím nezakládejte novou registraci. Třídy budou nastaveny automaticky po dokončení změn, které provádí vedení školy. Děkujeme za pochopení.


Registrace je určena pro Všechny studenty SSTO Kosinova či osob, které využívájí našich veřejných služeb. Po registraci a následovné validaci profilu získává student přístup do IS VIKI a ostatních datových služeb. Profil studenta je platný po dobu jeho studia. Profil hosta je platný po dobu využívání veřejně dostupných služeb. Data z profilů studentů jsou distribována napříč celým informačním systémem a není tak třeba se registrovat ke každé službe zvlášť.


  Základní služby studentům
 • Přístup ke studijní opoře
 • Odevzdávání dokumentů pedagogům
 • Informační vývěska pro oznamování nadcházejících tesů a událostí
 • Nástroj pro vytváření elektronických protokolů měření
 • 1 Gb vlastního diskového úložiště s možností dálkového přístupu


  • Placené veřejné služby - Studenti
 • Tiskárna dokumentů PDF 1 stránka / 1 kč ,-
 • Přístup do posilovny 1 vstup / 10 kč,-
 • Přístup do školní wifi sítě Trinitz - 1 školní rok / 100 Kč,-